Grönråg

Grönråg är vårens tidigaste grönfoder.[1] Rågen för grönfoder är framtagen för att ge mer grönmassa än vanlig råg.[2] I äldre tider var grönråg vanlig råg, ofta spirande höstråg eller vanlig råg skördad omogen.[3]

Noter

  1. ^ ”Grönråg”. Handbok i utfodringslära. 1916. sid. 285. https://books.google.com/books?id=50dCAQAAMAAJ&pg=PA285&lpg=PA285&dq=Gr%C3%B6nr%C3%A5g&source=bl&ots=5ljbj9nxh3&sig=ACfU3U3DQSr6vjuF-DgALYhtyqggKU1uGA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjs-LWo9I36AhXIjIkEHfLXBSoQ6AF6BAgOEAM#v=onepage&q=Gr%C3%B6nr%C3%A5g&f=false. Läst 11 september 2022. 
  2. ^ Andreas Svensson (februari 2021) Hushållningssällskapet: Jönköping Fältrapporten, nr.1
  3. ^ Svenska Akademiens Ordbok (1929) Grönråg, spalt G 1205, band 10